Informații de interes public

RAPOARTE ANUALE

Hotararea AGOA nr. 5 din 22.08.2023
Formular VOT prin corespondenta pt. AGOA din 22-24.08.2023 -pers. juridice
Formular VOT prin corespondenta pt. AGOA din 22-24.08.2023 -pers. fizice
Procura speciala pers. fizice si juridice pt. AGOA din 22-24.08.2023
2023
Convocator AGOA pt. 22-24.08.2023
Hotararea AGA -S.C. TRANS CAR S.R.L. din 11.05.2023, autentificata
Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.05.2023
Procura speciala valabila pt. AGOA din 27,29.05.2023
Formular vot prin corespondenta AGOA 27,29.05.2023-pers. juridice
Formular vot prin corespondenta AGOA 27,29.05.2023-pers. fizice
Convocator AGOA pt. data de 27,29.05.2023

Formular VOT AGEA 11.05.2023, 13.05.2023 - pers. fizice
Formular VOT AGEA 11.05.2023, 13.05.2023 - pers. juridice
Procură specială AGEA 11.05.2023, 13.05.2023 - pers. fizice si pers. juridice
Convocatorul AGEA pt. 11, respectiv 13.05.2023
Hotararea AGA nr. 3.00441 din 10.02.2023
Hotararea AGEA nr. 2 din 18.02.2023
Formular de vot prin corespondenta pt. AGEA din 18-20.02.2023 - PERSOANE JURIDICE
Formular de vot prin corespondenta pt. AGEA din 18-20.02.2023 - PERSOANE FIZICE
Procura speciala valabila pt. AGEA pentru data de 20.02.2023
Convocator AGEA pentur data de 18-20.02.2023 File
Convocare AGOA pentru data de 01/03.02.2023
Procura speciala valabila pt. AGOA din data de 01/03.02.2023
Formular vot prin corespondenta AGOA pt. data de 01/03.02.2023- persoane fizice
Formular vot prin corespondenta AGOA pt. data de 01/03.02.2023-pers. juridice
2022
Hotărârea AGEA nr. 8 din 17.10.2022
Hotărârea AGOA nr. 9 din 17.10.2022
Convocator AGEA si AGOA 20.10.2022
LISTA PROPUNERI ADMINISTRATOR UNIC 20.10.2022
Propunere valoare renumeratie administrator unic 20.10.2022
Procura speciala persoane fizice AGOA 20.10.2022
Procura speciala de reprezentare AGEA 20.10.2022
Formular vot prin coresp AGEA si AGOA pt. pers. JURIDICE 16.10.2022
Formular vot prin coresp AGEA si AGOA pt. pers. FIZICE 16.10.2022

Convocator AGOA si AGEA pt. 20.26.04.2022
Formular vo prin coresp AGOA si AGEA pt. pers. FIZICE 2022
Formular vo prin coresp AGOA si AGEA pt. pers. JURIDICE 2022
LISTA PROPUNERI ADMINISTRATOR UNIC 2022
Procura speciala de reprezentare AGEA 2022
Procura speciala de reprezentare AGOA 2022
VOT SECREAT AGOA adm. unic 2022
Formular vot prin corespondenta persoane fizice 14.02.2022
Formular vot prin corespondenta persoane juridice 14.02.2022
HOTĂRÂRE 26.05.2017
HOTĂRÂRE AGOA
HOTĂRÂRE nr.2 AGA HOTĂRÂRE 1_AGOA
Procura speciala persoane juridice si persoane fizice 14.02.2022
CONVOCATOR AGOA -14.02.2022
Candidaturi cenzori
Propunere administrator
TABEL propuneri administratori

ADUNĂRI GENERALE ALE ACȚIONARILOR