Obiectul principal de activitate
  • lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Alte activități
  • fabricare mixturi asfaltice
  • extracția și prelucrarea pietrei pentru construcții
  • transport marfă (agregate)